פרויקטים

IMG_0315.jpg

״עיצוב הרמוני הוא כזה הדורש שדבר לא יתווסף ודבר לא יגרע״
Marcus Vitruvius Pollio